რუსული ენის ცენტრი თბილისში - “აზბუკა”-ს მონაცემთა დამუშავების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

რუსული ენის ცენტრი თბილისში - “აზბუკა” (შემდგომში “კომპანია”) და მისი ყველა შვილობილი და დამოკიდებული კომპანია უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ მოქმედ ეროვნულ კანონმდებლობასთან და ასევე ევროკავშირის # 2016/679 დაცვის რეგლამენტის («GDPR») ზოგად მონაცემებთან შესაბამისობას.

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აიღწერება რომელი პირადი მონაცემები გროვდება და როგორ მუშავდება, ინახება და გადაიცემა ისინი https://azbuka.ge/-ზე (“საიტი”) შესვლისას.

 

პირადი ინფორმაცია რომელსაც ვაგროვებთ

თუ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით, მაშინ ჩვენს მიერ შეგროვებადი პერსონალური მონაცემები (როგორც განსაზღვრულია GDPR მე-4 მუხლში) შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ იზღუდებოდეს:

 • საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ასეთი როგორც თქვენი სახელი, თანამდებობა, საფოსტო / სახლის მისამართი, სამუშაო ადგილის მისამართი, ტელეფონის / მობილური ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
 • დამატებითი მონაცემები, ასეთი როგორც ოჯახური მდგომარეობა, დაბადების თარიღი, პასპორტის ნომერი, პირადობის მოწმობა ფოტოსურათით და სქესი, თუ ეს მოთხოვნილია კანონით KYC (იცოდე შენი კლიენტი) მიზნებისთვის / შესაბამისობისთვის;
 • ფინანსური მონაცემები გადახდების დამუშავებისთვის, საკრედიტო/სადებეტო ბარათების ნომრები, საბანკო ანგარიშების, უსაფრთხოების კოდების ნომრები და სხვა საგადახდო ინფორმაცია;
 • ონლაინ საძიებო სისტემებიდან, საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი რესურსებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან და საკრედიტო სააგენტოებიდან მიღებული ინფორმაცია, სადაც ამას კავშირი აქვს თქვენთვის შემოთავაზებულ მომსახურებასთან ჩვენთან თქვენი ურთიერთმოქმედების წყალობით.

როგორ გროვდება თქვენი პირადი ინფორმაცია

ჩვენ შეგვიძლია თქვენს შესახებ პირადი ინფორმაციის შეგროვება სხვადასხვა წყაროებიდან, ანუ როდესაც თქვენ ან თქვენი ორგანიზაცია პირდაპირ გვიკავშირდებით და გსურთ ჩვენი მომსახურებით სარგებლობა ან როდესაც ათვალიერებთ, აგზავნით მოთხოვნას და სხვაგვარად ურთიერთმოქმედებთ საიტზე ან რომელიმე გარე წყაროდან.

საიტზე შესვლის შემდეგ ჩვენ ავტომატურად ვაგროვებთ გარკვეულ ინფორმაციას თქვენი მოწყობილობის შესახებ, თქვენი ვებ-ბრაუზერის, IP-მისამართის, დროის სარტყელის და თქვენს მოწყობილობაზე დაყენებული ზოგიერთი cookie ფაილების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით.

გარდა ამისა, როდესაც ათვალიერებთ საიტს ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენს მიერ დათვალიერებული ცალკე ვებ-გვერდების შესახებ, რომელი ვებ-საიტები ან საძიებო მოთხოვნები გაგზავნიდნენ საიტზე, ასევე ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ურთიერთმოქმედებთ საიტთან. ამ ავტომატურად შეგროვებულ ინფორმაციას ჩვენ ვუწოდებთ “მოწყობილობის შესახებ ინფორმაციას” და ვაგროვებთ მას შემდეგი ტექნოლოგიების გამოყენებით:

“Cookie” - ეს არის მონაცემთა ფაილები, რომლებიც თავსდება თქვენს მოწყობილობასა თუ კომპიუტერზე და ხშირად შეიცავს ანონიმურ უნიკალურ იდენტიფიკატორს. cookie ფაილების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად და იმის შესახებ თუ როგორ გამორთოთ cookie ფაილები შედით ვებ-საიტზე http://www.allaboutcookies.org.

“ჟურნალის ფაილები” თვალყურს ადევნებს საიტზე მიმდინარე ქმედებებს და აგროვებს მონაცემებს, თქვენი IP-მისამართის, ბრაუზერის ტიპის, ინტერნეტ-მომსახურების მიმწოდებლის, გადასვლის / გასვლის გვერდისა და თარიღის / დროის აღნიშვნის ჩათვლით.

“ვებ-შუქურები”, “თეგები” და “პიქსელები” - ეს არის ელექტრონული ფაილები, რომლებიც გამოიყენება იმის შესახებ ინფორმაციის ჩასაწერად თუ როგორ ათვალიერებთ საიტს.

 

მიზნები, რომლებისთვისაც მუშაობს თქვენი პირადი ინფორმაცია

ჩვენს მიერ შეგროვებული პირადი მონაცემები და ინფორმაცია მოწყობილობის შესახებ გამოიყენება დაშვებული მიზნებით და მუშავდება იმგვარად, როგორც ეს განსაზღვრულია GDPR 5 (1) მუხლის მისაღები პრინციპების შესაბამისად, რათა დაგვეხმაროს:

 • შევამოწმოთ პოტენციური რისკები და / ან თაღლითობა (კერძოდ თქვენი IP-მისამართი);
 • საიტის გაუმჯობესება და ოპტიმიზაცია (მაგალითად, იმის შესახებ ანალიტიკის საშუალებით თუ როგორ ათვალიერებენ და ურთიერთმოქმედებენ ჩვენი კლიენტები საიტთან, ასევე ჩვენი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიების წარმატების შეფასებისთვის);
 • ჩვენი მომსახურებისა და თქვენთან კავშირის ანალიზი და გაუმჯობესება;
 • სამომხმარებლო გამოცდილების პერსონალიზაცია;
 • ნებისმიერ ზემოთ ჩამოთვლილთან დაკავშირებული და / ან დამხმარე ნებისმიერი მიზნებისთვის ან ნებისმიერი სხვა მიზნებისთვის, რომლებისთვისაც ჩვენ მოგვეწოდა თქვენი პირადი მონაცემები.

გარდა ამისა შეგვიძლია დავამუშაოთ თქვენი ინფორმაცია თქვენთან ჩვენი ხელშეკრულებების შესრულებისთვის ან სხვაგვარად ჩვენი კანონიერი საქმიანი ინტერესების რეალიზაციისთვის. ავტომატური გადაწყვეტილებები, რომლებსაც შეუძლია ზეგავლენა მოახდინონ თქვენზე, არ იქნება მიღებული თქვენი პირადი ინფორმაციის საფუძველზე.

თქვენი თანხმობის გამოხატვით ჩვენ ასევე შეგვიძლია დავამუშაოთ თქვენი პირადი მონაცემები თქვენთან კავშირისთვის, საშუალებების თქვენი არჩევანით, რათა გაცნობოთ ბოლო მოვლენები, ანონსები და სხვა ინფორმაცია ჩვენი მომსახურებისა და პროდუქტების შესახებ, მარკეტინგული კომუნიკაციებისთვის, რომლებისთვისაც შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ მაგალითად ახალი ამბების გაგზავნა.

 

თქვენი პირადი ინფორმაციის გაცვლა

თქვენი აშკარა თანხმობის მიღების პირობით შეგვიძლია გადავცეთ თქვენი პირადი ინფორმაცია მესამე მხარეებს, ანუ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მომსახურების გამწევ ჩვენ ფილიალებსა თუ შვილობილ კომპანიებს, რათა დაგვეხმარონ თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავებაში, როგორც აღწერილია ზემოთ.

ჩვენ ასევე ვიყენებთ გუგლ ანალიტიკას, რათა დაგვეხმაროს გავიგოთ თუ როგორ იყენებენ ჩვენი კლიენტები საიტს - თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი იმის შესახებ თუ როგორ ამუშავებს გუგლი თქვენს პირად ინფორმაციას აქ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. თქვენ ასევე შეგიძლიათ უარი განაცხადოთ გუგლ ანალიტიკის გამოყენებაზე აქ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

დაბოლოს ჩვენ ასევე შეგვიძლია კანონით მოვითხოვოთ თქვენი პირადი ინფორმაციის მოწოდება გამოსაყენებელი კანონებისა და ნორმატიული აქტების დაცვის, სასამართლოს უწყებაზე პასუხის, ჩხრეკის ორდერის ან კომპეტენტური ორგანოსგან სხვა კანონიერი მოთხოვნის მიზნებით იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც ვიღებთ ან ჩვენი უფლებების სხვა დაცვისთვის.

თვალყურის არდევნა

მიაქციეთ ყურადღება, რომ კომპანია არ ცვლის ჩვენი საიტის მონაცემთა შეგროვებას და იყენებს შესაბამის მეთოდებს თქვენს ბრაუზერში “თვალყურის არდევნის” სიგნალის გამოვლენისას.

 

თქვენი უფლებები

როგორც წესი ჩვენთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების მიწოდება არის სრულად ნებაყოფლობითი და სრულად შეთანხმებული რადგან თქვენ თქვენი შეხედულებისამებრ შეგიძლიათ უარი განაცხადოთ პირადი მონაცემების მოწოდებაზე და უარი განაცხადოთ მათ დამუშავებასა და მონაცემთა სხვა კონტროლიორისთვის გადაცემაზე. თუმცა, არსებობს გარემოებები, რომელთა დროს კომპანიას არ შეუძლია რაიმე ქმედებების წამოწყება თქვენი მოთხოვნების დამუშავებისთვის ან იურიდიულად სავალდებულო შესაბამისობის სქრინინგის ჩატარებისთვის აუცილებელი პერსონალური მონაცემების მიღების გარეშე.

GDPR მე-3 თავის შესაბამისად თქვენ, სხვათა შორის, იტოვებთ შემდეგ უფლებებს:

 • წვდომის უფლება: მიიღეთ კომპანიისგან დადასტურება იმისა მუშავდება თუ არა თქვენი პირადი მონაცემები და თუ ასეა, მოითხოვეთ წვდომა ასეთ მონაცემებზე, რათა განსაზღვროთ სავარაუდო მიზნები, მიმღებები, რომლებისთვისაც ისინი გამომჟღავნდა და პერიოდი, რომლის განმავლობაში ისინი შეინახება. თქვენ გაქვთ უფლება ეფექტური შეტყობინების გზით მოითხოვოთ, რომ თქვენი პირადი ინფორმაცია იყოს შესწორებული, განახლებული, შეზღუდული ან წაშლილი გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე;
 • შესწორების უფლება: მიიღეთ კომპანიისგან თქვენს შესახებ არაზუსტი პერსონალური მონაცემების შესწორება რაიმე გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე და მიიღეთ კომპანიისგან დადასტურება ასეთი შესწორების შესახებ;
 • წაშლის უფლება: მიიღეთ კომპანიისგან თქვენთან კავშირში მყოფი პერსონალური მონაცემების წაშლა რაიმე გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე თუ ისინი აღარ არის საჭირო იმ მიზნებთან დაკავშირებით რომლებისთვისაც ისინი შეგროვდა, როდესაც უკან იქნა გამოხმობილი თანხმობა, თუ დადგინდა, რომ დამუშავება უკანონო საფუძვლების საფუძველზე ან თქვენ გაქვთ საწინააღმდეგო აზრი მისი დამუშავების წინააღმდეგ;
 • დამუშავების შეზღუდვის უფლება: მიიღეთ კომპანიისგან პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა თუ დამუშავება უკანონოა ან ედავებით მის სიზუსტეს და ის საჭიროებს შემოწმებას;
 • მონაცემთა გადატანის უფლება: თუ დამუშავება ხორციელდება ავტომატიზირებული საშუალებებით თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენთან კავშირში მყოფი პერსონალური მონაცემების მიღება სტრუქტურირებულ, ფართოდ გამოყენებად და მანქანაკითხვად ფორმატში, ამ მონაცემების სხვა კონტროლიორზე გადაცემის უფლებით, კომპანიის მხრიდან დაბრკოლებების გარეშე;

თუ გსურთ ისარგებლოთ აქ ჩამოთვლილი რომელიმე უფლებებით, დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით.

 

მონაცემების შენახვა

ჩვენ მივიღებთ ყველა აუცილებელ ტექნიკურ და საორგანიზაციო ზომას პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი შენახვის პერიოდის განმავლობაში ასეთი ინფორმაციის შენახვასთან, გამომჟღავნებასთან და წვდომასთან კავშირში მყოფი ჩვენი შიდა პროცედურების შესაბამისად. ჩვენ შევინახავთ და უსაფრთხოდ დავიცავთ შეგროვებულ ინფორმაციას, რათა პოტენციურად დავამტკიცოთ ან დავიცვათ სასამართლო სარჩელებისგან ან კომპანიის ვალდებულებების ძალით ეროვნული ან ევროპული კანონმდებლობის შესაბამისად შევინარჩუნოთ ასეთი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მანამ, სანამ თქვენ აშკარად არ მოითხოვთ ამ ინფორმაციის წაშლას.

 

ცვლილებები

მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ბოლოს განახლდა 2020 წლის ივლისში და დროდადრო განიცდის ცვლილებებს განახლებისა და ჩვენს პრაქტიკაში  ნებისმიერი მომავალი ცვლილებების ასახვის მიზნით ან სხვა საოპერაციო, იურიდიული თუ ნორმატიული მიზეზებით.

 

ჩვენთან დაკავშირება

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეკითხვებისთვის და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ საჩივრებისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით azbuka@azbuka.ge ან ფოსტით, ქვემოთ მითითებული ინფორმაციის გამოყენებით:

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ბესიკის ქუჩა # 4 (ბესიკი ბიზნეს ცენტრი, სართული 1, კაბინეტი 102) ტელეფონის ნომერი: +995 599 62 13 13