კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება რუსული ენის კურსებზე

„აზბუკა“ –  რუსული ენის ცენტრი თბილისში გთავაზობთ სწავლებას ბავშვების და უფროსებისთვის. გაკვეთილები მოიცავს დონეებს ელემენტარულიდან  ( А1)  რუსული ენის მატარებლის დონემდე (С2).  ჩვენი გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური პედაგოგები გამოიყენებენ  ინდივიდუალურ მიდგომას თითოეული თქვენგანისთვის. მეცადინეობებს ბავშვებისთვის აქვს სახალისო სათამაშო ფორმა, რომლის წყალობითაც ბავშვი  ადვილად აითვისებს მასალას.

ბავშვები

ბავშვები

ბავშვებისთვის (6-დან 9 წლამდე)

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. ჯგუფში მეცადინეობის ხანგრძლივობა — 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 120 ლარი.

ინდივიდუალური გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა — 1 საათი. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 180 ლარი.

მოზარდები

მოზარდები

მოზარდებისთვის (10-დან 18 წლამდე)

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. ჯგუფში მეცადინეობის ხანგრძლივობა — 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 120 ლარი.

ინდივიდუალური გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა — 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 180 ლარი.

ზრდასრულები

ზრდასრულები

ზრდასრულებისთვის

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. ჯგუფში მეცადინეობის ხანგრძლივობა — 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 120 ლარი.

ინდივიდუალური გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა — 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 180 ლარი.

საქმიანი რუსული

საქმიანი რუსული

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. ჯგუფში მეცადინეობის ხანგრძლივობა — 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 180 ლარი.

ინდივიდუალური გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 200 ლარი.

სალაპარაკო რუსული

სალაპარაკო რუსული

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. ჯგუფში მეცადინეობის ხანგრძლივობა — 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 120 ლარი.

ინდივიდუალური გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა — 1 საათი 30 წუთია. ერთი თვის კურსის ღირებულება  — 180 ლარი.

სპეციალური მოსამზადებელი კურსი ТРКИ-სთვის

ტესტირება რუსულში როგორც უცხო ენაში
(16 წლის ასაკიდან)

ასევე გთავაზობთ სპეციალურ კურსს ТРКИ-ისთვის
მოსამზადებლად. ТРКИ - ეს არის რუსულ ენაში ტესტირება ცოდნის დონის დასადგენად უცხოელი მოქალაქეებისთვის. გამოცდის ჩაბარების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, რომელიც წარმოადგენს ოფიციალურ დოკუმენტს და მოქმედებს როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე, ასევე საზღვარგარეთ.

დაგვიკავშირდით