კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ენის შემსწავლელი კურსები

„აზბუკა“ –  კულტურული და საგანმანათლებლო ცენტრი თბილისში გთავაზობთ სწავლებას ბავშვების და უფროსებისთვის. გაკვეთილები მოიცავს დონეებს ელემენტარულიდან  ( А1)  რუსული ენის მატარებლის დონემდე (С2).  ჩვენი გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური პედაგოგები გამოიყენებენ  ინდივიდუალურ მიდგომას თითოეული თქვენგანისთვის. მეცადინეობებს ბავშვებისთვის აქვს სახალისო სათამაშო ფორმა, რომლის წყალობითაც ბავშვი  ადვილად აითვისებს მასალას.

ქართული ენა:

ქართული ენა:

• ჯგუფური მეცადინეობები ტარდება კვირაში 2-
ჯერ.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი.
სტუდენტების რაოდენობა:
- მინი ჯგუფი 2-დან 3 კაცამდე:
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 250 ლარი.
- ჯგუფი 4-დან 6 კაცამდე:
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 200 ლარი.
• ინდივიდუალური მეცადინეობები ტარდება
კვირაში 2-ჯერ.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი.
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 300 ლარი

რუსული ენა:

რუსული ენა:

• ჯგუფური მეცადინეობები ტარდება კვირაში 2-
ჯერ.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი.
სტუდენტების რაოდენობა:
- მინი ჯგუფი 2-დან 3 კაცამდე:
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 200 ლარი.
- ჯგუფი 4-დან 6 კაცამდე:
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 160 ლარი.
• ინდივიდუალური მეცადინეობები ტარდება
კვირაში 2-ჯერ.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი.
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 300 ლარი

ინგლისური ენა:

ინგლისური ენა:

• ჯგუფური მეცადინეობები ტარდება კვირაში 2-
ჯერ.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი.
სტუდენტების რაოდენობა:
- მინი ჯგუფი 2-დან 3 კაცამდე:
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 250 ლარი.
- ჯგუფი 4-დან 6 კაცამდე:
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 200 ლარი.
• ინდივიდუალური მეცადინეობები ტარდება
კვირაში 2-ჯერ.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი.
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 300 ლარი

ბავშვები (6-დან 12 წლამდე)

ბავშვები (6-დან 12 წლამდე)

ქართული ენა:
• ჯგუფური მეცადინეობები ტარდება კვირაში
2-ჯერ.
სტუდენტების რაოდენობა 3-დან 6
ადამიანამდე. გაკვეთილის
ხანგრძლივობა – 1 საათი კურსის
ღირებულება (8 გაკვეთილი) 200 ლარი.
• ინდივიდუალური მეცადინეობები ტარდება
კვირაში 2-ჯერ.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 1 საათი
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 300

ლარი ბავშვები (6-დან 12 წლამდე)

ლარი ბავშვები (6-დან 12 წლამდე)

Რუსული ენა:
• ჯგუფური მეცადინეობები ტარდება კვირაში
2-ჯერ.
სტუდენტების რაოდენობა 3-დან 6
ადამიანამდე.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 1 საათი
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 160
ლარი.
• ინდივიდუალური მეცადინეობები ტარდება
კვირაში 2-ჯერ.
გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 1 საათი
კურსის ღირებულება (8 გაკვეთილი) – 300

სპეციალური მოსამზადებელი კურსი ТРКИ-სთვის

ტესტირება რუსულში როგორც უცხო ენაში
(16 წლის ასაკიდან)

ასევე გთავაზობთ სპეციალურ კურსს ТРКИ-ისთვის
მოსამზადებლად. ТРКИ - ეს არის რუსულ ენაში ტესტირება ცოდნის დონის დასადგენად უცხოელი მოქალაქეებისთვის. გამოცდის ჩაბარების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, რომელიც წარმოადგენს ოფიციალურ დოკუმენტს და მოქმედებს როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე, ასევე საზღვარგარეთ.

დაგვიკავშირდით